Cestovní informace

Cestovní informace

Podmínky pro vycestování z ČR

Očkovací centrum

Seznam pojištěných CK

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů

Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že od 1.5.2009 vstupuje do
platnosti nová vyhláška Ministerstva zdravotnictva Slovenské republiky,
dle které musí být součástí povinné výbavy auta (autolékárničky) v SR
tzv. Karta první pomoci. Doporučujeme, uschovejte ve své lékárničce.