Děti - cestovní doklady

Aktuality
Děti - cestovní doklady

Děti - cestovní doklady

20.5.2011

Vážení klienti, upozorňujeme, že do 30.6.2011 si můžou rodiče své děti do 10 let nechat zapsat do svého cestovního pasu. Od 26.června 2012  budou cestovat povinně všechny děti na svůj cestovní pas bez ohledu na svůj věk !

 

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů
 
"Do cestovních pasů rodičů lze zapsat děti, resp. občany mladší 10 let. Děti, resp. občané mladší 15 let, zapsaní v cestovním pasu rodičů do 1. září 2006, mohou i nadále cestovat společně s rodiči do zahraničí bez vlastního cestovního pasu. Lze provádět změny údajů o dítěti zapsaném v cestovním dokladu rodiče, jedná-li se o občana mladšího 10 let (zpravidla se jedná o změnu příjmení zapsaného dítěte).
Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bude zrušeno
 
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy Evropské unie, nebude možné do cestovního dokladu rodiče zapisovat údaje o dětech. Z tohoto důvodu bude i zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, zrušeno zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. V současné době probíhá schvalování novely zákona o cestovních dokladech s návrhem ukončit zapisování dětí dnem 1. července 2011. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 stanoví, že zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné do 26. června 2012. To znamená, že po 26. červnu 2012 bude moci dítě (občan mladší 10 let) cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem. Rovněž dítě (občan mladší 10 let) zapsané v občanském průkazu rodiče bude moci cestovat do států Evropské unie s vlastním cestovním dokladem. Rodič bude moci prokazovat údaje k dítěti zapsanému v občanském průkazu pouze na území České republiky.